۱۴۰۰ يکشنبه ۳ مرداد
اخبار
در تقویم رسمی ایران روز چهاردهم تیرماه روز قلم است که در سال 1381 پس از پیشنهاد انجمن قلم ایران و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به ثبت رسید.
1400/04/14
در تقویم رسمی ایران روز چهاردهم تیرماه روز قلم است که در سال 1381 پس از پیشنهاد انجمن قلم ایران و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به ثبت رسید.
1400/04/14
انتخاب دبیر و اعضای کمیته مرکزی و پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی
1399/11/01
گزارش تصویری
آموزش ها
'NoData' not found in DataDic
Powered by DorsaPortal