۱۴۰۰ پنج شنبه ۱ مهر
اعضاي هيات علمي

 


 

 

 

 


نام و نام خانوادگی:

اسعد فتحی

 

 

 

 

 

 

 

 

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

رتبه علمی

مربی

سوابق تحصیلی

مقطع

دکترا

کارشناسی ارشد

کارشناسی

کاردانی

 

رشته

-

بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای

 

بهداشت حرفه ای

دانشگاه

-

علوم پزشکی تهران

علوم پزشکی همدان

 علوم پزشکی کردستان

سال فارغ التحصیلی

-

93

90

88

علایق پژوهشی

-        ارگونومی

-        روش های ارزیابی ارگونومی

-         ارگونومی فیزیکی 

-        ارگونومی خودرو

-          خطای انسانی

-         ارزیابی ریسک ایمنی

-         رفتار و فرهنگ ایمن 

-         بررسی حوادث

اطلاعات تماس

آدرس الکترونیکی

تلفن تماس

وب سایت

a-fathi@alumnus.tums.ac.ir

054-37213327

-

لینک CV

-

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:

مسعود حمه رضایی

 

 

 

 

 

 

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

رتبه علمی

مربی

سوابق تحصیلی

مقطع

دکترا

کارشناسی ارشد

کارشناسی

کاردانی

 

رشته

-

بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای

 

ایمنی صنعتی

دانشگاه

-

علوم پزشکی تهران

علوم پزشکی تهران

 علوم پزشکی شهید بهشتی

سال فارغ التحصیلی

-

93

90

88

علایق پژوهشی

-        عوامل فیزیکی (استرس گرمایی و کنترل گرما)

-        ارزیابی و کنترل ریسک در شرایط گرمایی و سرمایی

-        سم شناسی

-        عوامل شیمیایی (نمونه برداری و آنالیز آلاینده های هوا)

اطلاعات تماس

آدرس الکترونیکی

تلفن تماس

وب سایت

m-hamerezaee@alumnus.tums.ac.ir

054-37213327

-

لینک CV

-

 

  

 

 

 

 


نام و نام خانوادگی:

زاهد احمدی 

 

 

 

 

 

 

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

رتبه علمی

مربی

سوابق تحصیلی

مقطع

دکترا

کارشناسی ارشد

کارشناسی

کاردانی

 

رشته

-

بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای

 

-

دانشگاه

-

علوم پزشکی کرمان

-

سال فارغ التحصیلی

-


 

-

علایق پژوهشی

-        عوامل شیمیایی

-         ارزیابی و کنترل ریسک مواد شیمیایی

-        ایمنی صنعتی و ارگونومی

اطلاعات تماس

آدرس الکترونیکی

تلفن تماس

وب سایت

054-37213327

-

لینک CV

-

 

تاریخ به روز رسانی:
1399/09/18
تعداد بازدید:
12184
Powered by DorsaPortal