۱۴۰۰ پنج شنبه ۱ مهر
وظايف مدير گروه

وظايف مدير گروه رشته مهندسي بهداشت حرفه اي

 

 

1.       تهيه برنامه اجرايي وظايف آموزشي و پژوهشي و خدماتي ارائه شده از طريق گروه  بر اساس خط مشي شوراي دانشكده با مشورت اعضاي گروه قبل از شروع نيمسال تحصيلي و گزارش آن به رئيس دانشگاه

2.      ارائه برنامه هاي اجرايي براي رشد كمي و كيفي آموزشي و توسعه گروه آموزشي ذيربط حداكثر سه ماه پس از صدور حكم، با مشاركت كليه اعضاي گروه و براساس طرح جامع راهبردي دانشگاه

3.      تدوين و ارائه تقويم و برنامه زمان بندي حضور خود و اعضاء هيات علمي گروه، جلسات و ساير فعاليتهاي (آموزشي و پژوهشي) مرتبط با گروه آموزشي و اطلاع رساني موثر و شفاف در اين زمينه به رئيس دانشگاه و دفتر ارزيابي و بهينه سازي عملكرد

4.      مستند سازي اسناد و سوابق در گروه و ساماندهي و طراحي بانك اطلاعات مدون گروه

5.      جلب مشاركت اعضاي هيات علمي و كليه همكاران گروه آموزشي در برنامه ريزي ها و توسعه فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي گروه و تصميم گيري هاي ذيربط

6.       اجراي طرح ارزيابي دروني در گروه آموزشي براساس دستورالعمل هاي ابلاغي و مستند سازي نتايج آن به طور ادواري به عنوان يكي از مهمترين اسناد برنامه ريزي گروه و ارائه آن به رئيس دانشگاه و دفتر ارزيابي و بهينه سازي عملكرد

7.      روز آمد نمودن و باز نگري برنامه هاي درسي و آموزشي گروه و نظارت و اجراي دقيق برنامه هاي درسي مصوب و بازنگري شده با رعايت قوانين مربوط

8.      برنامه ريزي و تشكيل منظم جلسات گروه و هم انديشي در خصوص تازه هاي علمي با اعضاي هيات علمي و دانشجويان

9.      برنامه ريزي براي برگزاري سمينارها، ميز گردها، كارگاه هاي آموزشي و دوره هاي كوتاه مدت تخصصي

10.   پاسخگويي مكتوب، دقيق، كارشناسانه و به موقع به درخواست ها و مكاتبات ارجاعي از سوي مسئولان دانشگاه

11.   مشاركت و همكاري در فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و فوق برنامه دانشگاه

12.  برنامه ريزي براي جذب نيروي متخصص (هيات علمي و كارشناس) و تلاش در جذب امكانات و تجهيزات مورد نياز و منابع مالي براي گروه آموزشي

13.  تهيه گزارش عملكرد فعاليت هاي گروه و اعضاي هيات علمي ذيربط در پايان هر سال تحصيلي و در پايان دوره مديريت و ارائه آنها به رئيس دانشگاه و دفتر ارزيابي و بهينه سازي عملكرد

14.   توزيع عادلانه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي بين اعضاي هيات علمي گروه (دروس، پايان نامه ها، رساله ها و ساير موارد)

15.   نظارت بر انجام فعاليت ها در گروه و اجراي ضوابط و آيين نامه هاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و اداري و مالي و ساير مصوبات شوراهاي  دانشگاه

16.   برنامه ريزي جهت انجام طرح هاي پژوهشي كاربردي و مورد نياز كشور به كمك اعضاي هيات علمي در گروه

17.  همسو نمودن فعاليت هاي گروه با راهبردها و سياست هاي كلان  دانشگاه

18.  برنامه ريزي و نظارت بر تصويب و اجراي به موقع پايان نامه ها، رساله ها، آزمون ها و سمينارهاي دوره اي دانشجويان

19.  برنامه ريزي براي توسعه رشته تحصيلي در گروه و تاسيس گرايش هاي كاربردي مورد نياز و ايجاد رشته هاي جديد و ميان رشته اي در گروه

20.   برنامه ريزي و نظارت بر فعاليت هاي اعضاي هيات علمي گروه به منظور اختصاص وقت مشاوره علمي و فرهنگي و تعامل با دانشجويان

21.   برنامه ريزي و نظارت بر رعايت اصول ايمني و محيط زيست در فعاليت هاي گروه

22.  تلاش و ترغيب اعضاي هيات علمي در توليد علم و چاپ و انتشار توليدات علمي (مقاله علمي-پژوهشي، علمي ترويجي، كنفرانس ها، تاليف و تصنيف، نقد كتاب، اختراع، جشنواره هاي علمي، هنري، مسابقات بين المللي) و انجام ساير امور ارجاعي از سوي دانشكده و دانشگاه

23. برنامه ريزي بهينه براي ارائه دروس آموزشي و نظارت بر ثبت نام دانشجويان در آغاز هر ترم

24. رعايت مقررات و قوانين و ضوابط مالي در كسب درآمدها و هزينه كرد

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/11/16
تعداد بازدید:
10150
Powered by DorsaPortal