۱۴۰۰ پنج شنبه ۱ مهر
آيين نامه امانت منابع كتابخانه مركزي

آيين نامه امانت منابع كتابخانه مركزي

امانت وگردش كتاب:

باتوجه به نظر مسئول ميزامانت كتابخانه مربوطه وبراساس موجودي كتاب،حداكثرزمان وتعدادامانت كتاب به شرح ذيل مي باشد:

رديف

افرادعضو

تعدادكتب

مدت امانت

1

اعضاي هيات علمي

7

30روز

2

دانشجويان دانشگاه

4

20روز

3

دانشجويان استعداددرخشان

6

20روز

4

كارشناسان وكارمندان دانشگاه

3

20روز

 

نكته 1:به همراه داشتن كارت دانشجويي براي دانشجويان دانشگاه وكارت شناسايي براي اعضاي هيات علمي وكاركنان دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر الزامي مي باشد.

نكته 2:امانت دونسخه ازيك عنوان كتاب امكان پذير نمي باشد.

نكته 3:امانت باكارت سايردانشجويان امكان پذيرنمي باشد.

نكته4:جهت استفاده ازمنابع كتابخانه درسالن مطالعه،ثبت امانت سالني ومراجعه به ميزامانت الزاميست.

مدت زمان امانت منابع:

كتب فارسي:20روز

سي دي ومنابع الكترونيكي:3روز

تمديدورزو منابع:درصورت نداشتن تاخير ورزرو نبودن منابع،تمديدتادو نوبت امكان پذيرمي باشد.ضمنا" منابع مرجع شامل بندفوق نمي باشد.

جريمه ديركرد كتاب:امانت گيرنده بايستي درتاريخ مقرركتاب رابه كتابخانه تحويل دهدچنانچه كتاب درتاريخ مقرربازگردانده نشودبه ازاي هر روز ديركرد2000ريال جريمه نقدي ودرصورت تكرارعضويت فردموردنظرلغو مي گردد.

جريمه آسيب به كتاب امانتي:درصورت ايجادهرگونه خسارت به كتاب ،عضوموظف است طبق نظرمسئول ميزامانت نسبت به ترميم ويا تهيه نسخه ديگري ازهمان كتاب اقدام نمايد.

جريمه كتب مفقودي:اعضاء بايستي علاوه برپرداخت جريمه ،يك نسخه ازكتب مفقودي راتهيه وبه كتابخانه تحويل دهد.

نكته:باتوجه به بازبودن سيستم منابع كتابخانه ،ورودكليه اعضاء به مخزن كتاب آزادمي باشد.درصورت مشاهده هرگونه تخلف وخروج منابع بدون مجوزمنابع،كارت عضويت فرد مسدود وبه كميته انضباطي معرفي مي گردد.

تاریخ به روز رسانی:
1397/10/06
تعداد بازدید:
1210
Powered by DorsaPortal