۱۴۰۰ پنج شنبه ۱ مهر
آيين نامه امانت منابع كتابخانه بيمارستان ايران

راهنماي استفاده كاربران از خدمات كتابخانه

اعضاي هيئت علمي 10جلد به مدت يك  ترم تحصيلي

  دانشجويان 5 جلد به مدت 20روز و قابل تمديد براي يك نوبت ديگر

تبصره 1: تمديد امانت كتاب ، در صورتي كه متقاضي ديگري نداشته باشد طبق مقررات بلامانع است .

  تبصره 2: هيچكدام از اعضا نبايد اقدام به گردش كتاب نمايند. در صورت مشاهده موارد تخلف، كتابخانه به لغو عضويت ايشان اقدام مي نمايد .

تبصره3: در صورتي كه كتاب امانت گرفته شده توسط اعضاء مورد نياز متقاضي ديگري داشته باشد ، كتابخانه مجاز است درخواست استرداد آن را بنمايد .

تبصره 4: مدت  امانت كتابها در ايام خاص (ايام امتحانات ، ايام تعطيلات بين ترم، تعطيلات نوروزي)  و همچنين در مورد كتابهاي پراستفاده  با تشخيص مسئول كتابخانه  تعيين خواهد شد .

. تبصره 5:  امانت كتاب تنها با ارائه كارت عضويت  (كارت دانشجويي) و تنها توسط صاحب كارت امكان پذير است

تبصره6: جهت تمديد، آوردن كتابها ضروري بوده و تمديد تلفني امكان پذير نمي باشد .

تبصره 7: يك عضو در يك زمان نمي تواند 2 نسخه از يك عنوان كتاب را امانت بگيرد .

تبصره8: امانت گيرنده موظف است مواد امانتي را با دقت بررسي نموده و در صورت مشاهده عيب و نقص بلافاصله مراتب را به كارشناس امانت  اطلاع دهد. در غير اينصورت ملزم به پرداخت خسارت تعيين شده از طرف كتابخانه ميباشد .

تبصره9: درقبال موادامانت گرفته شده فقط شخص امانت گيرنده درمقابل كتابخانه مسئول ميباشد ودرصورت بروزاشكال هيچگونه عذري پذيرفته نميشود .

تبصره10 :  در مورد كتابهايي كه توسط امانت گيرنده مفقود گرديده و يا مطابق نظر مسئول كتابخانه به آن خسارت وارد شده بايستي آخرين چاپ منبع مربوطه حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ بازگشت كتاب توسط امانت گيرنده تهيه و به كتابخانه تحويل شود. در صورتي كه امانت گيرنده موفق به يافتن كتاب مورد نظر نشود مي بايست كتابي مشابه و يا معادل قيمت كتاب را به بهاي روز، به كتابخانه تحويل نمايد .

*تأخير در برگرداندن كتاب

چنانچه كتاب به امانت گرفته شده توسط افراد عضو در موعد مقرر به كتابخانه عودت داده نشود ، 1000 ريال به ازاي هر روز جريمه ديركرد براي هر كتاب دريافت خواهد شد .

در صورت تكرار ديركرد توسط افراد عضو ، تا روشن شدن وضعيت موارد ديركرد ، كتابخانه از دادن هر گونه سرويس به اين دسته از اعضا خودداري مي نمايد .

تاریخ به روز رسانی:
1398/04/11
تعداد بازدید:
330
Powered by DorsaPortal